تعرفه پاکت نامه

1000عدد پاکت نامه (ملخی )سیاه سفید(11*22.5)تحویل 5 روزه

106000

1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم(23*26)تحویل 14 روزه

151000

1000 عدد پاکت A5 تحریررنگی 80 گرم (24.5*34.5)تحویل 14 روزه

190000

1000 عدد پاکت A4 تحریررنگی 80 گرم (34.5*48)تحویل 14 روزه

344000

1000 عدد پاکت ملخی گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 14 روزه

171000

1000 عدد پاکت A5 گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 11 روز کاری

206000

1000 عدد پاکت A4 گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 11 روز کاری

364000

تمامی قیمت ها به تومان است